Наталія Тараба: Як зміниться регулювання небанківського фінринку

photo1632825138Комітет ВР з питань фінансів, податкової та митної політики 22 вересня схвалив до другого читання законопроєкт №5065 «Про фінансові послуги та фінансові компанії». Які норми лишилися в законопроєкті та як вони змінять ситуацію на цьому ринку в разі їх прийняття Верховною Радою, адвокат, к.ю.н., радник директора департаменту по роботі з особливими активами групи компаній Investohills Наталія Тараба розповіла виданню Mind.

Раніше експерт у колонці для Mind звертала увагу на основні резонансні новели, сподіваючись, що завдяки спільній роботі профільних асоціацій та депутатів їх вдасться усунути, або принаймні пом’якшити.

На жаль, більшість з проблемних положень залишилися в редакції до другого читання. Отже фінансовим компаніям слід готуватися до того, що після набуття законопроектом № 5065 чинності, регулятори – Національний банк, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку – матимуть право:

 • проводити позапланові інспекційні перевірки з підстав, визначених нормативно-правовими актами регулятора, що означає збільшення кількості таких перевірок;
 • за одне й те саме порушення застосовувати до фінансової компанії декілька заходів впливу;
 • застосовувати штрафи за порушення не у фіксованому розмірі, а в процентному відношенні (0,1%) до активів фінансової компанії. Фіксовані штрафи залишаються лише за порушення прав споживачів і їхній розмір не змінюється порівняно з чинним законодавством;
 • вимагати звільнення керівника в разі неналежного виконання ним обов’язків;
 • застосовувати заходи впливу протягом 3 років з дня вчинення порушення (порівняно з одним роком на сьогодні);
 • впливати на підстави анулювання ліцензії через встановлення вимог до діяльності фінансової компанії (ліцензія анулюється через невідповідність таким вимогам, при цьому строк для усунення порушень не надається);
 • залучати для здійснення нагляду фізичних та юридичних осіб.

Більше ясності до питання, як Національний банк збирається використовувати останнє повноваження, додав зареєстрований 17 серпня законопроект №5852. Відповідно до цього проєкту НБУ має намір без тендерів залучати юридичні компанії для ведення судових процесів за кордоном. І все ж таки право Нацбанку передавати свої наглядові повноваження приватним суб’єктам залишається досить спірною новелою.

Що нового з’явилося в законопроєкті №5065?

До другого читання до законопроєкту №5065 було внесено зміні, які посилюють вплив регулятора на ринку й відповідно до яких він має право:

 • анулювати ліцензію фінансової компанії, якщо в результаті перевірки встановлено її відсутність за юридичною адресою;
 • додатково до фінансової звітності вимагати подання регуляторної звітності, зміст та перелік якої визначатиме регулятор.

Отже, можливості регулятора для одержання інформації про діяльність фінансових компаній зростають. Слід також зауважити, що під час публічних обговорень проєктів інших нормативно-правових актів НБУ заявляв про свої наміри отримувати від фінансових компаній різноманітну звітність щомісяця.

У чому вдалося досягти компромісу?

Проте завдяки спільним зусиллям учасників фінансового ринку та профільних асоціацій деякі положення законопроєкту № 5065 набули більш компромісного характеру.

 1. Новий закон почне діяти за 2 роки з дня опублікування, хоча під час обговорень Національний банк просив про скорочення цього строку до 3 місяців. Після набуття законом чинності фінансові компанії матимуть ще додаткові 6 місяців на приведення своєї діяльності у відповідність до його вимог.
 2. НБУ відмовився від повноважень щодо погодження зміни власників істотної участі в ломбардах та фінансових компаніях (крім страховиків), відповідні зміни будуть внесені до чинного закону «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг».
 3. Поняття «допоміжних послуг», які можуть надаватися фінансовій компанії, було уточнено й викладено у виключному переліку. Отже, ситуація, коли з регулятором слід погоджувати постачальників паперу, не настане.
 4. «Професійне судження», яким регулятор керується при ухваленні ним рішень, залишається в законопроєкті №5065, але не може заміняти собою докази та правове обґрунтування.
 5. Фінансові компанії зможуть залучати кошти шляхом проведення операцій з усіма фінансовими інструментами (крім ощадних сертифікатів банку), а не тільки шляхом розміщення емісійних боргових цінних паперів.
 6. Закріплюється право фінансових компаній передавати в оренду належне їм майно, а також розпоряджатися, управляти та обслуговувати (з певними обмеженнями) майном, набутим у процесі надання послуг.
 7. Ломбардам вдалося позбутися обов’язку щодо надання інформації про клієнтів до кредитного реєстру.
 8. До другого читання додано положення, яке, як і в чинному законі, встановлює обмеження строку проведення регулятором інспекційних перевірок. Водночас інший строк може бути встановлений спеціальними законами.
 9. Збережено норму, відповідно до якої регулятор не застосовує заходів впливу в разі, якщо порушення та його наслідки усунені порушником самостійно до ухвалення рішення про застосування заходу впливу.
 10. При формуванні статутного капіталу або в процесі набуття частки в статутному капіталі фінансових компаній не потрібно доводити законність походження коштів, задекларованих у порядку одноразового (спеціального) добровільного декларування.

Як працюватиме ринок?

Загалом же з набуттям новим законом чинності фінансовим компаніям доведеться працювати у безперечно більш жорсткому регуляторному полі, на рівні контролю та звітування, що наближається до банківського.

Також показовим є вилучення з деяких норм проєкту словосполучень «у межах, встановлених законом», які визначають право регулятора видавати нормативно-правові акти з питань діяльності фінансових компаній.

Такий рівень дискреції (право діяти на власний розсуд) та обсяг прав, який надається законопроєктом №5065 регуляторам, видається таким, що не відповідає конституційним засадам поділу влади, законності дій суб’єктів владних повноважень і правової визначеності.

За той час, як Національний банк отримав право регулювати діяльність небанківських фінустанов, понад сто фінансових компаній уже покинули ринок, інші відмовилися від окремих ліцензій. З подальшим розширенням повноважень регуляторів та їхніх вимог цей процес триватиме. Як результат, на ринку знизиться конкуренція, а вартість послуг для кінцевого споживача зросте.