ВП ВС підтвердила незаконність виведення ліквідних активів із «УПБ»

Велика Палата Верховного Суду розглянула «виключну правову проблему» щодо питання застосування наслідків недійсності нікчемних правочинів в силу ст. 38 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» у справі щодо незаконного виведення із ПАТ «УПБ» заставних активів ТДВ «Меблевий комбінат «Стрий».

11 січня цього року ВП ВС розглянула прецеденту справу №910/10784/16 та винесла постанову якою було задоволені касаційні скарги ТОВ «Фінансова компанія «Інвестохіллс Веста» та Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на постанову Північного апеляційного господарського суду від 19 січня 2021 року та рішення господарського суду міста Києва від 20 листопада 2019 року у справі за позовом ПАТ «Український професійний банк» до ТОВ «ФК Аурум Фінанс», ТОВ «Гурман 2014», треті особи ТОВ «Фінансова компанія «Інвестохіллс Веста», ФГВФО, Національний банк України, ТДВ «Меблевий комбінат «Стрий» про застосування наслідків недійсності нікчемних правочинів до договорів відступлення прав вимог, що укладені між ПАТ «УПБ» та ТОВ «ФК «Аурум Фінанс» за зобов’язаннями ТДВ «Меблевий комбінат «Стрий». 

Також були скасовані рішення Господарського суду міста Києва від 20 листопада 2019 року та постанова Північного апеляційного господарського суду від 19 січня 2021 року та ухвалене нове рішення. Позов ПАТ «УПБ» задоволено частково.

Виключна правова проблема полягала в існуванні різної судової практики у Касаційному господарському суді та у Касаційному цивільному суді у складі Верховного Суду щодо застосування норм права стосовно наслідків недійсності нікчемного правочину, укладеного між банком і клієнтом банку в період з дати віднесення такого банку до категорії проблемних до дати віднесення його до категорії неплатоспроможних, а також стосовно здійснення розрахунків за договором через внутрішній рахунок банку, тоді як постановою Правління НБУ банк під час здійснення особливого режиму контролю зобов`язаний здійснювати розрахунки в національній валюті виключно через кореспондентський рахунок, відкритий у НБУ. 

25 липня 2022 року Велика Палата Верховного Суду у даній справі видала повний текст постанови суду з описово-мотивувальною частиною рішення суду.

Зокрема, у постанові суду встановлено, що: «Корегування структури банківського балансу (зміна обліку грошових зобов’язань шляхом переведення коштів з одного рахунку на іншій у межах одного банку без реального надходження коштів та без відображення їх на кореспондентському рахунку за наявності відповідного обмеження) свідчить про безоплатність операції (розрахунку за договором) та разом з іншими обставинами цієї справи вказує на нікчемність договору відступлення на підставі пункту 1 частини третьої статті 38 Закону № 4452-VI. Зазначене обґрунтовується постановою НБУ № 293/БТ про визнання ПАТ «УПБ» проблемним, де встановлено обмеження для банку здійснювати розрахунки виключно через кореспондентський рахунок, положеннями пункту 1.12 Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України, затвердженої постановою НБУ від 17 червня 2004 року № 280.

Відтак з урахуванням обмежень, установлених постановою НБУ № 293-БТ про віднесення ПАТ «УПБ» до категорії проблемних та запровадження особливого режиму контролю за діяльністю банку, саме через кореспондентський рахунок банку, відкритий в НБУ, повинні були здійснюватися трансакції проблемного банку та його клієнтів з відображенням як їх списання/надходження з рахунку клієнта, так і надходження на власний рахунок банку. Відсутність відображення наявності коштів набувача права вимоги на кореспондентському рахунку банку, відкритому в НБУ, та невідображення спірної банківської операції на цьому рахунку свідчить про відсутність коштів на поточному рахунку, а здійснення платежу за такими рахунками поза кореспондентським рахунком – про безоплатність угоди, незважаючи на наявність платіжного доручення про їх перерахування».

У п. 8.26, 8.27 зазначеної постанови встановлено наступне: «перерахування коштів, передбачених умовами договору, відбулось шляхом їх списання в день укладення договору відступлення права вимоги (27 травня 2015 року) з поточного банківського рахунку ТОВ «ФК «Аурум фінанс», а не через кореспондентський рахунок, відкритий у НБУ. Такий платіж, усупереч постанові про заборону таких розрахунків, позбавив НБУ можливості контролю за проведеною операцією та створив перевагу для ТОВ «ФК «Аурум фінанс» перед іншими кредиторами. Отримавши право вимоги на іпотечне та заставне майно, що складає цілісний майновий комплекс – меблевий комбінат, та сплативши за нього суму, що дорівнює розміру коштів, зазначеному на рахунку, ТОВ «ФК «Аурум фінанс» фактично отримало переваги на компенсацію своїх можливих збитків, спричинених віднесенням банку до неплатоспроможних, шляхом звернення стягнення на це майно, тим самим отримавши переваги перед іншими кредиторами банку, які такого права не набули».

Таким чином, Велика Палата Верховного Суду дослідила усі обставини зазначеної справи та відобразила правову позицію, яка підтверджує незаконність виведення ліквідних активів із ПАТ «УПБ» незадовго до введення до банку тимчасової адміністрації шляхом укладення безоплатних договорів відступлення прав вимог із наданням переваг кредитору банку перед іншими кредиторами, що призвело, в тому числі, до неплатоспоможності фінансової установи.

Фактично ВС ВП підтвердила неправомірність та нікчемність правочинів, які проводили багато українських банків через незаконні внутрішньобанківські операції незадовго до введення ФГВФО тимчасової адміністрації до них.

Правова позиція у даній справі має прецедентний характер для інших аналогічних справ та має враховуватися судами усіх інстанції та юрисдикцій при розгляді таких справ.

Нагадаємо, як раніше писали ЗМІ, відповідно до обвинувального акту, 26 травня 2015 року відбулося засідання Наглядової ради та правління «УПБ», у ході якого прийнято рішення укласти договір із ТОВ «ФК Аурум Фінанс». Згідно з умовами договору, ПАТ «УПБ» уступив цій фірмі права вимоги за кредитними договорами з різними юридичними особами.

28 травня 2015 року НБУ визнав «УПБ» неплатоспроможним. 29 травня ФГВФО ввів тимчасову адміністрацію. Напередодні цього з банку було виведено більшість активів. Тоді в.о. голови правління УПБ був Олексій Каргаполов.

ФГВФО визнав нікчемними правочини банку, зробленими до введення тимчасової адміністрації. За даними Фонду, з УПБ незаконно вивели 3,1 млрд грн (продаж кредитного портфеля з високоліквідною заставою, списання коштів з коррахунку в іноземному банку тощо). Наразі УПБ перебуває в стадії ліквідації.